Koneiden Ja Laitteiden Tarkastukset Sekä Koneturvallisuusriskien Arvioinnit

Koneiden ja laitteiden tarkastukset

Koneiden ja laitteiden määraaikais- ja kuntotarkastukset tehdään tarkastuspöytäkirjan mukaan, pöytäkirjaan merkitään havaitut viat ja puutteet. Mahdollisista korjauksista sovitaan erikseen ja asiakkaalle jää pöytäkirja tiedoksi.

Koneisiin ja laitteisiin voidaan tehdä tarkastus pelkästään turvallisuuden ja turvalaitteiden osalta.

Koneturvallisuusriskikartoituksessa etsitään puutteet, tehdään riskien arviointi ja sen perusteella suunnitelma riskien poistamiseksi.
Kartoituksessa sovelletaan standardia SFS-EN ISO 12100.

Olen suorittanut akkreditoidun koneturvallisuusasiantuntijan pätevyyden. Kiwa:n sertifikaatti.

Hinnoittelu

Työt hinnoitellaan tuntityönä (matkakustannukset erikseen) tai tarjouksen mukaan.